Ordinære skydninger

 Ud over kongeskydningen der afholdes tirsdag efter Pinse, i lauget kaldet tredje pinsedag,  afholder Lauget årligt 6 ordinære skydninger der afvikles på mandage fra kl. 12-18, normalt påfølgende fatse dage i forhold til kongeskydningen.

 

FØRSTE FORSKYDNING fire uger før Pinse

ANDEN FORSKYDNING to uger før Pinse

KONGESKYDNING, tirsdag efter pinse

EFTERSKYDNING to uger efter Pinse

JUBILÆUMSSKYDNING første eller anden mandag i august

FØRSTE KØDSKYDNING, to uger efter jubilæumsskydningen.

ANDEN KØDSKYDNING, fire uger efter jubilæumsskydningen.

 

Ved alle skydninger har hver skyttebroder tre skud, der afvikles over tre runder. 

 

I overensstemmelse med laugets gamle traditioner er præmieringen ved de fire første skydninger sølvsker, der erhverves på efter bedste enkeltskud.

 

Ved jubilæumsskydningen skydes der ligeledes om sølvskeer, der erhverves på bedste sammenlagte resultat af de tre aflagte skud.

 

Ved kødskydninger skydes der om kødpræmier, der erhverves på efter bedste enkeltskud.

I en nu ophørt tradition udvalgte en nedsat "kødkommission" et egnet kreatur ved opkøb på markedet og forestod selv slagtning og udskæring.