Kongehuset

 

 Aabenraa Skyttelaug har helt tilbage fra stiftelsen i 1734 følt sig knyttet til kongehuset, og skiftende regenter har godkendt laugets "skrå" ligesom lauget har medvirket ved festligholdelse af regenterens besøg i Aabenraa.

  

 

 

Aabenraa Skyttelaugs vedtægter er konfirmeret af kong Christian VI den 6. august 1734.

 

På billedet ses laugets første fane der bærer Chr. VI fader, kong Frederik IV monogram. Fanen er overtaget fra et i 1709 oprettet "Brand und Schützengilde".

 

Ved laugets 275 års jubilæum den 27.7.2009 indviedes laugets 7. Fane ved en højtidelighed på Aabenraa Rådhus.

 

se videoklip:

http://www.youtube.com/watch?v=fRUy1G_682I

 

     
 

 

 

 

I 1959 deltog kong Frederik IX i Laugets 225 års jubilæumsskydning. På billedet afgiver kongen sit skud

     
       

 

 

I 1990 viste Prins Henrik lauget den ære at lade sig optage som æresmedlem. På billedet ses Droning Margrethe ved modtagelsen af regentparret på Skyttegården.

 

   

 

Lauget medvirker ved Aabenraa Bys større repræsentative arrangementer, her ved modtagelse af Dronningen Margrethe og Prins Henriks ved ankomst til Aabenraa havn i 2008

   

 

 

 

Laugets æresmedlem, Prins Henrik, inspicerer lauget i forbindelse med 275 års jubilæet i august 2009.

 

Se videoklip

http://www.youtube.com/watch?v=GMG0hpLpEwM