Laugstraditioner

 

Aabenraa Skyttelaugs traditioner kan føres tilbage til middelalderen og de gamle gilder og håndværkerlaug. Til laugets klenodier hører en række ceremonielle genstande der er knyttet til laugets mødetraditioner.

 

Laugsladen: er et træskrin fra 1734, der i ældre tid tjente til opbevaring af laugets dokumenter og værdier. Laden er forsynet med dobbeltlås således at der af sikkerhedsgrunde skulle to medlemer til for at få adgang.

 

Laugsladen er Oldermandens talerpult, og enhver forsamling indledes med at oldermanden "klapper" laden op.

 

Skafferstokken: er en smukt udskåret og dekoreret træstok, der tjener som et værdighedstegn for de tjenende medlemmer, der under laugets forsamlinger udfører oldermandens befalinger. Skafferne var de gamle laugs embedsmænd.

 

Velkomsten: er en drikkepokal fra 1734, hvormed laugets medlemmer "drikker et nyt medlem til". Den anvendes hvert år ved laugets pinseforsamling, hvor de nye medlemmer bydes velkommen på samme traditionsrige måde, som laugene i gamle dage bød velkommen til såvel nyoptagne svende som tilrejsende fagfæller. De to viste pokaler er fra henholdsvis 1734 og 1834. 

 

Laugsklokken: Under laugets møder giver oldermanden "lyd" med klokke, der påbyder de forsamlede medlemmer at udvise den fornødne ro og respekt for oldermanden og hans embede, når han fremlægger sager for forsamlingen. Klokken er oldermandens værdighedstegn og der kunne i de gamle laug være tale om enten en klokke eller en lydhammer.

 

 

 Skænkekanden: Som en del af ritualet i de gamle laug sørgede skafferne for, at medlemmerne under laugets sammenkomster var velforsynede med drikkevarer. 

 

Laugsfanerne:  I laugets besiddelse er faner helt tilbage fra stiftelsen i 1734. Den der er vist på billedet er den femte i rækken. Den er indstiftet ved Laugets 225 års jubilæum i 1959 og indviet af kong Frederik IX. 

 

nederst ses laugets kongeskjold. Der er tradition for at årets skyttekonge lader fremstille en kongeplade i sølv der viser hans erhverv. Disse kongeplader vedhæftes skjoldet.

 

Laugets sølvklenodier opbevares på Aabenraa Museum. H.P. Hanssensgade 33, Aabenraa

www.museum-sonderjylland.dk/SIDERNE/Museerne/Kultur-Aabenraa/01-Velkomme...