Side

Genforeningen i 1920, set i relation til Aabenraa Skyttelaug.

 

Fortalt af æresmedlem Hans Christian Bock ved oktoberforsamlingen den 25. oktober 2021. 

 

 

 

   

 

  Medlemsbestemmelser:

 

"Som medlem af Aabenraa Skyttelaug af 1734 kan optages myndinge mænd fra Aabenraa by og nærmeste omegn. Medlemstallet må aldrig være større, end at de fastsatte skydninger kan gennemføres i god orden. Bestyrelsen afgør hvornår dette tal er nået"